Zespół Placówek
Resocjalizacyjno -
Socjoterapeutycznych
w Oławie
Ks. F. Kutrowskiego 31A
55-200 Oława
Tel/fax: 0-71 31 33 744
e-mail: zprs@mos.olawa.pl

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Drukuj Email

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

„ Dostawę wyżywienia dla Zespołu Placówek resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych  w Oławie ” 

                Działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt. 1 – ustawy z  dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych  ( Dz.U. 2013 poz.907 z późn. zm.) informujemy,  że  w  prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 03.12.2015  wybrano ofertę złożoną   przez : 

 

 „ SEZAM ”  Przedsiębiorstwo  Gastronomiczne  Helena  Kapka ,   57-100  Strzelin, ul. Wrocławska 37.

    Oferowana przez  dostawcę cena dziennego posiłku  ( brutto) : 16,00  zł ( słownie : szesnaście   złotych)  oraz 14 - dniowy termin płatności faktury.

   Uzasadnienie wyboru :  jest to jedyna złożona oferta i spełnia wszystkie wymagania  określone w SIWZ.

 

ZAWIADOMIENIE    O  WYBORZE  OFERTY

 

                         dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

„ Dostawę wyżywienia dla Zespołu Placówek resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych  w Oławie ”

 

                Działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt. 1 – ustawy z  dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo

 zamówień  publicznych  ( Dz.U. 2013 poz.907 z późn. zm.) informujemy,  że  w  prowadzonym 

 postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 03.12.2015  wybrano ofertę złożoną   

 przez : 

 „ SEZAM ”  Przedsiębiorstwo  Gastronomiczne  Helena  Kapka ,   57-100  Strzelin

 ul. Wrocławska 37.

    Oferowana przez  dostawcę cena dziennego posiłku  ( brutto) : 16,00  zł 

( słownie : szesnaście   złotych)  oraz 14 - dniowy termin płatności faktury.

 

   Uzasadnienie wyboru :  jest to jedyna złożona oferta i spełnia wszystkie wymagania  określone

w SIWZ.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, zobacz politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony