Procedura przyjęcia dziecka do placówki Drukuj Email

procedura przyjecia 2021 2

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przeznaczony jest dla chłopców zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem, wymagających specjalnej organizacji nauki i metod wychowania. Przyjęcie wychowanka do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, należącego do Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie może nastąpić na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego z zastosowaniem poniższych, kroków:

1. Kontakt telefoniczny lub osobisty z dyrektorem, wicedyrektorem lub pedagogiem, MOS Oława, w celu zweryfikowania czy jest wolne miejsce w danej klasie (telefon: 71-31-33- 744)

2. Osoby zajmujące się przyjęciami umówią się z Państwem na spotkanie wstępne, które odbędzie się w obecności dziecka. Podczas spotkania otrzymacie Państwo wszystkie informacje dot. formalności, odpłatności i wyposażenia.

3. Decyzję w sprawie możliwości przyjęcia dziecka do placówki otrzymacie Państwo drogą telefoniczną lub listowną.

4. Po zebraniu przez Państwa poniższej dokumentacji wymagane jest osobiste złożenie do Starostwa Powiatowego/ Urzędu Miasta wniosku o przyjęcie do naszej placówki dołączając zebrane dokumenty. Niezbędna dokumentacja: w nawiasie instytucje odpowiedzialne na wystawienie stosownego dokumentu - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) - inne orzeczenia - jeśli zostały wydane - odpis aktu urodzenia (Urząd Stanu Cywilnego) - potwierdzenie zameldowania na pobyt stały (Urząd Miasta, Gminy, Biuro Meldunkowe) - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pobytu w MOS i chorobach przewlekłych (lekarz rodzinny) - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia psychicznego i aplikowanych lekach - w przypadku kontaktu ze specjalistą - wypisy ze szpitala - w przypadku pobytu w placówkach leczniczych - opinie psychologiczno-pedagogiczne - jeśli zostały wydane - ostatnie świadectwo szkolne oraz aktualny wykaz ocen.

5. Po otrzymaniu skierowania wydanego przez Starostwo Powiatowe w Oławie, ustalimy z Państwem telefonicznie termin przyjęcia dziecka do placówki.

UWAGI KOŃCOWE

Nie zastosowanie się do w/w może być potraktowane jako rezygnacja z ubiegania się o miejsce w naszej placówce. Odmowa przyjęcia do naszej placówki, może nastąpić w wypadku: - braku wolnego miejsca - niespełnienia warunków formalnych - znacznej odległości miejsca zamieszkania i trudności związanych z dojazdem do domu - wymagań stałego leczenia, indywidualnej opieki dziecka - potwierdzenia uzależnienia od środków odurzających, substancji psychoaktywnych

Tutaj znajdują się wzory dokumentów niezbędnych przy przyjęciu dziecka do placówki.

W porozumieniu z dyrektorem placówki o przyjęciu decydują niżej wymienione osoby.

W przypadku wszelkich trudności i pytań związanych z procedurą przyjęcia prosimy o kontakt z:

1. dyrektor – Małgorzata Mrozińska tel. 71-313-37-44

2. wicedyrektor – Paweł Kałużny tel. 71-313-37-44 wew. 26

3. pedagog MOS – Emilia Pietrzyk tel. 71-313-37-44 wew. 25 lub 505-302-560

Opracowano: maj 2021 Małgorzata Mrozińska

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, zobacz politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony