Zespół Placówek
Resocjalizacyjno -
Socjoterapeutycznych
w Oławie
Ks. F. Kutrowskiego 31A
55-200 Oława
Tel/fax: 0-71 31 33 744
e-mail: zprs@mos.olawa.pl

Aktualności
Uwaga Rodzice, Opiekunowie, Wychowankowie ! Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

W dn. 24.10.2018 r. czyli w środę w godz. 12.00- 19.00 odbędzie się pierwszy Piknik Rodzinny. Impreza będzie finansowana w ramach projektu „Nowoczesna Edukacja”. W sumie planujemy 4 takie pikniki do końca roku szkolnego. Piknik to gry i zabawy z animatorem:

• Biegi w trój osobowych spodniach

• Wieża animacyjna

• Konstrukcje z klocków BAMP

• Zabawy z chustą animacyjną

• Muzyka z mini disco

Przewidujemy KONKURSY Z NAGRODAMI oraz poczęstunek . Serdecznie zapraszamy! Liczymy na Państwa obecność!

 
Dzień Edukacji Narodowej 2018 Drukuj Email
Wpisany przez: Ewelina Kroczak   

den2018 thumb12 października 2018r. wychowankowie ZPR-S w Oławie przygotowali uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nasi wychowankowie przedstawili historię powstania Komisji Edukacji Narodowej, wykorzystując przygotowaną wcześniej prezentację multimedialną. Wychowankowie złożyli serdeczne życzenia Pani Dyrektor, nauczycielom oraz wychowawcom. Głos zabrała również Pani Dyrektor, która odniosła się do historii powstania KEN oraz jej wybitnych twórców. Uroczysty apel przygotowali uczniowie klasy III Gimnazjum, pod czujnym okiem p. Eweliny Kroczak i p. Adama Bębna.

Więcej…
 
Zajęcia programowe w MOW Drukuj Email
Wpisany przez: Ewelina Kroczak   

programowkimow2018 thumbWychowankowie MOW w Oławie biorą aktywny udział w zajęciach programowych, które organizowane są codziennie w godzinach 19:00 – 20:00. Kadra pedagogiczna proponuje szereg zajęć rozwijających zainteresowania wychowanków: 1. Plastyczne 2. Sportowe 3. Filmowe 4. Kulinarne 5. Informatyczne 6. Relaksacyjne 7. Socjoterapeutyczne 8. Rekreacyjne

Więcej…
 
Dzień osób starszych Drukuj Email
Wpisany przez: Zuzanna Jankowska i Adam Bęben   

dps2018 thumb„W tym miejscu spotkało się wiele historii” tymi słowami nasz wychowanek podsumował swoje refleksje zrodzone podczas wycieczki do Domu Pomocy Społecznej . Okazją do tego typu przemyśleń był Dzień Osób Sarszych, który postanowiliśmy uczcić odwiedzając seniorów. Nasi wychowankowie podczas owej wizyty wykazali się dużym poczuciem taktu, przejawami troskliwości i żywym zainteresowaniem losami swoich starszych rozmówców. Korzyści ze spotkania były w naszym uznaniu obopólne.

Więcej…
 
Narodowe czytanie... Drukuj Email
Wpisany przez: Bartłomiej Fik   

narodoweczytanie2018 thumbDnia 12.09. 2018 r. nasza Placówka uczestniczyła po raz kolejny w „Narodowym Czytaniu”, w tym roku w związku z jubileuszem 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, czytano fragmenty powieści Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”. Organizatorem tegorocznej akcji był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Oławie. W tym wyjątkowym roku, jeden z naszych wychowanków, wcielił się w rolę lektora i publicznie odczytał fragment powieści. Więcej informacji można odnaleźć na stronie starostwa.

 

 
Zajęcia sportowe Drukuj Email
Wpisany przez: Urszula Feilert   

zajeciasportowe2018 thumbIdąc za ciosem jednego z ostatnich wpisów na niniejszej stronie, informującego o Turnieju Piłki Nożnej, podopieczni w dalszym ciągu garną się to zajęć sportowych. W ostatnich dniach do kompletu strojów piłkarskich przekazanych przez fundację Love Dance Help z Oslo doszły także sportowe korki do gry w piłkę. Nie trzeba było długo czekać, aż podopieczni ośrodka wychowawczego oraz ośrodka socjoterapii wybiegli tego samego dnia na boisko by wypróbować ich użyteczność.

Więcej…
 
Sprzątanie Świata 2018 Drukuj Email
Wpisany przez: Jacek Węglowski   

sprzatanieswiata2018 thumbW dniach 22-23. 09.2018 roku grupa wychowanków-wolontariuszy z Zespołu Placówek Resocjalizacyjno- Socjoterapeutycznych w Oławie wzięła udział , w ramach akcji „Sprzątanie Świata”, w porządkowaniu okolicy ulicy Herberta w Oławie. W dwóch kolejnych dniach chłopcy gruntownie oczyścili fragment ok. 100 m ogromnie zanieczyszczonego śmieciami pobocza wspomnianej ulicy. Stan tego miejsca dobrze ilustrują wykonane zdjęcia. Prace ułatwiło wcześniejsze usuniecie przez wyspecjalizowane ekipy roślinności przerastającej odpady.

Więcej…
 
Turniej piłki nożnej Drukuj Email
Wpisany przez: Bartłomiej Mierniczek   

W dniach 10.09 – 20.09 odbył się turniej piłki nożnej, którego celem było wyłonienie najlepszej drużyny. Podopieczni kształtowali pozytywne relacje z kolegami, dbali o kulturę osobistą. Pierwsze miejsce zdobyła grupa VIII MOW, drugie miejsce III MOS. Finałowym momentem turnieju było wręczenie kompletnych strojów piłkarskich przez fundację Love Dance Help z Oslo, której bardzo serdecznie dziękujemy za okazane serce i pomoc.

 
Informacja w sprawie rekrutacji i egzaminów 2019 Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

Informujemy, że na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści.

Tutaj można zobaczyć plakat informacyjny MEN

 
Oferta zajęć w placówce Drukuj Email
Wpisany przez: Urszula Feilert   

ofertaplacowki2018 thumbW trosce o wszechstronny rozwój naszych wychowanków ZPR-S Oława oferują szeroką gamę zajęć dodatkowych, w których wychowankowie mają możliwość wziąć udział. Zajęcia pozalekcyjne są dostosowane do zainteresowań, pasji, zdolności podopiecznych.

Więcej…
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 Drukuj Email
Wpisany przez: Urszula Feilert   

rozpoczecie20182019 thumb3 września 2018 roku w naszej szkole był dniem szczególnym i uroczystym. Przed tym czasem dwoiliśmy się i troili by wszystko przygotować: klasy, pokoje, świetlice grupowe, kuchnie, środki dydaktyczne i zgromadzoną dokumentację do pracy w nowym roku. Ten nowy rok szkolny 2018/2019 stawia przed całą społecznością ZPR-S Oława także nowe wyzwania. Dołożymy wszelkich starań, by stworzyć w Placówce przyjazny klimat, rozwijać w naszych uczniach ducha koleżeństwa i wzajemnego szacunku, kształcić młode umysły, rozwijać zainteresowania lub pobudzać do odkrywania nowych pasji.

Więcej…
 
Szanowni Rodzice/Opiekunowie naszych wychowanków! Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

Jesteśmy placówką działającą całodobowo i zapewniającą opiekę naszym wychowankom. Troszczymy się i dążymy do stworzenia jak najlepszych warunków pobytu chłopców w Ośrodku. Dbamy o pomieszczenia, w których przebywają nasi podopieczni. Systematycznie je odnawiamy i odświeżamy. Malujemy pokoje sypialne, świetlice grupowe, jadalnie, wymieniamy meble, tapczany oraz wykładziny podłogowe. Zarówno nam jaki Państwu zależy, aby nasi podopieczni doskonale czuli się w placówce i aby przebywali w komfortowym, czystym i estetycznym otoczeniu.

Więcej…
 
Remonty i doposażenie placówki Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

Wakacje już się skończyły i chłopcy wraz z kadrą rozpoczynają nowy rok szkolny. Cieszę się bardzo , że zarówno w poprzednim roku jak i w okresie przerwy letniej udało nam się, jak co roku zresztą, zadbać o naszą placówkę, dokonać kilku zmian, wyposażyć w nowe sprzęty i pomoce dydaktyczne. Zakończyliśmy już realizację projektu „Nowoczesna edukacja” w zakresie zaplanowanego wyposażenia. „SAWG” realizujący zakup wykazanych w specyfikacji urządzeń i pomocy dydaktycznych dostarczył już nam wszystkie paczki. Kwota otrzymanego wyposażenie to: 115 660 zł.

Więcej…
 
List MEN do rodziców i opiekunów Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

menlistdorodzicow2018

przed nami nowy rok szkolny 2018/2019, który jest kolejnym etapem zaplanowanych zmian w polskiej edukacji. Pozwólcie Państwo, że przywołam najważniejsze projekty, które uczynią szkołę lepszą, bezpieczniejszą i bardziej przyjazną. Zmieniamy szkołę po to, aby każdy uczeń, bez względu na to, skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców, miał dobrą szkołę i dostęp do dobrej edukacji.

Więcej…
 
Ostatnie wolne miejsca Drukuj Email
Wpisany przez: Emilia Pietrzyk   

wolnemiejscazors20182019

Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie informuje, że posiada jeszcze wolne miejsca w klasie VII Szkoły Podstawowej. Serdecznie Państwa zapraszamy do współpracy.

 
Awans zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęliśmy od Rady Pedagogicznej, na której obok wielu punktów omawialiśmy nowe przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Poniżej można zapoznać się z prezentacją, w której omówione są najistotniejsze zmiany: 

pdflogo 1 Awans zawodowy nauczycieli od roku szkolnego 2018/2019 

 
Badanie ankietowe Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

W imieniu Zespołu badawczego wspierającego projekt Cyfrowobezpieczni.pl oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej zapraszamy Państwa do uczestnictwa w badaniu kompetencji cyfrowych nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Badanie to wykonywane jest dwukrotnie: przed rozpoczęciem działań w ramach projektu w placówce i po jego zakończeniu. Wypełnienie ankiety przez każdego ankietowanego zajmuje około 15 minut.

Uczestnictwo w badaniu wiąże się w przyszłości z różnego rodzaju korzyściami takimi jak szkolenia, warsztaty oraz spotkania informacyjne z zakresu cyfrowych zagrożeń i ich profilaktyki. Poniżej znajdą państwo linki do ankiet dla poszczególnych grup uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 

Ankieta dla rodziców uczniów gimnazjum i klas 7 SP 

Ankieta dla nauczycieli gimnazjum i klas 7 SP 

Ankieta dla uczniów gimnazjum oraz klas 7 SP

 
Informacja w sprawie RODO Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

Szanowni Państwo,
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie z siedzibą w Oławie przy ul. Kutrowskiego 31 A. Inspektorem ochrony danych osobowych (IOD) jest Katarzyna Bala-Antczak. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem pod adresem:

Więcej…
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019 Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   
Przedstawiamy wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019
   
 
 
Zakończenie roku szkolnego Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

Informujemy, że zakończenie roku szkolnego 2017/2018 rozpocznie się w naszej placówce dnia 22 czerwca (piątek) o godzinie 09:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów. 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 39

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, zobacz politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony