Zespół Placówek
Resocjalizacyjno -
Socjoterapeutycznych
w Oławie
Ks. F. Kutrowskiego 31A
55-200 Oława
Tel/fax: 0-71 31 33 744
e-mail: osw.olawa@interia.pl

Aktualności
Informacja dla rodziców uczniów klasy III Gimnazjum Drukuj Email
Wpisany przez: Dorota Wagner   
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Oławie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.z 2007 r. Nr 83 poz. 562 z późniejszymi zmianami).
Od roku szkolnego 2011/2012 w klasie III gimnazjum przeprowadzany jest egzamin z zakresu języka obcego nowożytnego. Uczeń przystępuje do egzaminu z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. W przypadku gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają w terminie do 20 września 2011r. dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków.
Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Ponadto uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego (w szkole podstawowej uczyli się tego samego języka), są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.
 
Witamy w nowym roku szkolnym! Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

rozpoczecieroku20112012Pierwszy dzwonek roku szkolnego 2011 / 2012 już za nami. W tym roku w MOS w Oławie funkcjonują cztery klasy Gimnazjum – kl. I, kl. II a , kl. II b, kl. III stanowiące odpowiednie grupy wychowawcze.

W okresie wakacji w placówce przeprowadzono remont korytarza na IV piętrze i wymieniono drzwi do 23 pokoi.

 

Do pokoi grup klas II zakupiono nowe szafki na buty i koce. Wykonano także bieżące naprawy dachu i furtki.

Po wakacjach wrócili wychowankowie kontynuujący naukę w klasach II – III. Doceniamy ich terminowe powroty z przepustek .  Serdecznie witamy wszystkich nowych wychowanków,  mamy nadzieję że będą się u nas dobrze czuli. W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim wielu sukcesów. Klasę III czeka realizacja projektu gimnazjalnego i nowa formuła egzaminu gimnazjalnego. Już dziś trzymamy za nich kciuki !

 
Zakończył się rok szkolny Drukuj Email
Wpisany przez: Wojciech Furgała   
mos2klasanapis
Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii zakończyli naukę w gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011. Uczniowie klasy III otrzymali świadectwa ukończenia Gimnazjum, a wśród wszystkich wychowanków wielu zostało wyróżnionych za godne reprezentowanie ośrodka w zawodach i imprezach, za wyniki w nauce i inne osiągnięcia.
Pani Dyrektor Małgorzata Mrozińska przedstawiła wszystkim zebranym (w tym rodzicom naszych wychowanków) podsumowanie mijającego roku szkolnego.
Więcej…
 
Międzyszkolny konkurs wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej Drukuj Email
Wpisany przez: Mariusz Kuźniarski   
S6000016W dniu 26 maja 2011 r. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii był organizatorem pierwszego „MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY NA TEMAT UDZIELANIA I POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ”. Patronem konkursu było Starostwo Powiatowe w Oławie.   W konkursie uczestniczyły dwie placówki: Zespół Szkół Specjalnych w Oławie oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Oławie. Drużyny uczestniczące w konkursie składały się z trzech zawodników. Drużynę do zawodów przygotowywał mgr Jacek Węglowski.                              
Więcej…
 
Pieszy rajd - Sudety 2011 Drukuj Email
Wpisany przez: Katarzyna Kuncewicz - Sośnicka   
P1080043Po raz drugi podopieczni MOS mięli okazję wziąć udział w Rajdzie Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Sudety 2011, zorganizowanym przez MOW w Wałbrzychu. W tym roku grupa złożona z ośmiu wychowanków i dwóch opiekunów: Pana Jacka Węglowskiego i Pani Katarzyny Kuncewicz, stanęła przed trudnym zadaniem pokonania prawie 60cio kilometrowej trasy po Karkonoszach.
Więcej…
 
Rudawy Janowickie - obóz wspinaczkowo - ekologiczny Drukuj Email
Wpisany przez: Katarzyna Kuncewicz - Sośnicka   
P1070714Zakończyła się realizacja projektu „Wspinaj się po własny sukces- program aktywizacji młodzieży niedostosowanej społecznie” finansowanego w ramach lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych „Równe szanse drogą do sukcesu” uczniów powiatu oławskiego. Uwieńczeniem działań programu był obóz wspinaczkowo - ekologiczny, w którym wzięło udział 15stu wychowanków MOS i 3 opiekunów: Katarzyna Kuncewicz, Jacek Węglowski i Krzysztof Lewkowicz. Podopieczni MOS wybrali się w piękną okolicę Rudaw Janowickich, stanowiących część Sudetów.
Więcej…
 
Ortograffiti - pokonam dysleksję Drukuj Email
Wpisany przez: Joanna Maciakiewicz   
Od października 2010r. 15 wybranych wychowanków MOS Oława uczestniczyło w programie „Pokonam dysleksję – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne”, realizowanego z dotacji w ramach lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych „Równe szanse drogą do sukcesu” uczniów powiatu oławskiego. W pracy z wychowankami bazowano na programie edukacyjno-terapeutycznym „Ortograffiti”.
Więcej…
 
Powiatowe podsumowanie Szkolnej Ligi Strzeleckiej Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   
ligastrzeleckamosRozgrywki Szkolnej Ligi Strzeleckiej trwały od września 2010 r do kwietnia 2011 r. W dziewięciu rundach rywalizowało 250 strzelców z 45 drużyn. MOS w Oławie wystawił 3 drużyny, które rywalizowały z innymi  Gimnazjami z Powiatu Oławskiego. W dniu 19.04.2011 r. w Sali Sesyjnej Rady Powiatu Starostwa Powiatowego w Oławie prezes zarządu Ligi Obrony Kraju pan Eugeniusz Engel  uroczyście podsumował wyniki rozgrywek. Starosta Zdzisław Brezdeń wręczał nagrody i dyplomy.
Więcej…
 
Obchody Światowego Dnia Zdrowia Drukuj Email
Wpisany przez: Katarzyna Kuncewicz - Sośnicka   
P1070543-1W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia w MOS Oława zorganizowano konkurs plastyczny i quiz o zdrowym stylu życia. Z każdej grupy do udziału w quizie zgłosiły się dwie osoby, w oparciu o przygotowane materiały chłopcy przygotowali się do finału konkursu, który odbył się 19.04.2011r. Uczestnicy z zaangażowaniem walczyli o wartościowe nagrody. Największą wiedzą wykazali się przedstawiciele grupy II : Michał i Kacper. W finale konkursu plastycznego zwyciężył wychowanek grupy III: Mateusz. Imprezę uświetniła swoją obecności Pani A.Ziółkowska, przedstawicielka oławskiego Sanepid'u.
Więcej…
 
Wizyta w Urzędzie Pracy w Oławie Drukuj Email
Wpisany przez: Katarzyna Kuncewicz - Sośnicka   
P1070535W ramach realizacji projektu "Wspinaj się po własny sukces" dnia 13.04.2011r wychowankowie MOS odwiedzili Urząd Pracy w Oławie. Dzięki uprzejmości doradcy zawodowego nasi podopieczni dowiedzieli się jaka czeka na nich oferta szkoleń i wsparcia w urzędach tego typu. Mieli szansą zapoznać się ze strukturą UP i możliwościami uzyskania pomocy po ukończeniu szkoły.
Więcej…
 
Za nami Egzamin gimnazjalny Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   
S6000084W dniach 12-14.04.2011 r. w MOS w Oławie odbyły się egzaminy gimnazjalne. Egzaminy , jak w każdym gimnazjum podzielone były na trzy części:
humanistyczną, matematyczno – przyrodniczą, język obcy (w naszym gimnazjum był to język angielski).

Do egzaminu przystąpili wszyscy uczniowie klasy III czyli 11 chłopców. Trzymając za nich kciuki czekamy na wyniki do czerwca. Liczymy na to ,że poprawią średni wynik swoich kolegów z ubiegłego roku.

 

Więcej…
 
Program Tukan - życie w trzeźwości Drukuj Email
Wpisany przez: Marcin Ćwigoń   
10042011201Wszyscy wychowankowie naszej placówki w grupach 12 osobowych, objęci zostali zajęciami korekcyjnymi „Życie w trzeźwości”. Zajęcia są prowadzone od listopada 2010r. zgodnie z projektem realizowanymo przez Powiat Oławski pod nazwą „Równe szanse-lepszy start”, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Więcej…
 
Szkolenie na temat praw, obowiązków i odpowiedzialności kadry pedagogicznej Drukuj Email
Wpisany przez: Wojciech Furgała   
szkoleniemosDnia 08.04.2011 roku w MOS Oława odbyło się szkolenie dotyczące praw, obowiązków i odpowiedzialności nauczycieli. Szkolenie prowadzone przez Panią Ewę Czechowicz, doświadczonego praktyka, członka Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
Więcej…
 
Wspinaj się po własny sukces - ścianka wspinaczkowa Drukuj Email
Wpisany przez: Katarzyna Kuncewicz - Sośnicka   
P1070390Wyjazdy na ściankę wspinaczkową w ramach programu "Wspinaj się po własny sukces". Zwarta grupa wychowanków pod opieką wychowawców czterokrotnie odwiedziła wrocławską ściankę wspinaczkową "Zerwa". Zajęcia były niesamowitą okazją do spróbowania nowej aktywności sportowej i dostarczenia sobie dużej dawki adrenaliny. Sami wychowankowie przyznają, iż udział we wspinaczce obok dobrej zabawy daje im szansę na przezwyciężenia lęku wysokości, jest okazją do zmierzenia się z własną sprawnością, daje możliwość nabycia nowych umiejętności, pozwala poczuć się odważniejszym i jest okazją do rozładowania negatywnych emocji w ciekawy, interesujący sposób.
Więcej…
 
Konkurs KARAOKE Drukuj Email
Wpisany przez: Wojciech Furgała   
S600003410.02.2011r. w MOS Oława wychowankowie bawili się na konkursie Karaoke, zorganizowanym z inicjatywy Waldka Rosowieckiego - wychowanka klasy III gimnazjum - pod opieką Pani Joanny Maciakiewicz. Impreza była bardzo udana, a wychowankowie pokazali sporo odwagi i udowodnili, że potrafią się świetnie bawić.
 
Najbardziej pomysłowe występy nagrodzone zostały upominkami i dyplomami, ale najważniejszy był klimat. To pierwsza taka impreza w MOS i mamy nadzieję, że na stałe wpisze się do kalendarza.
Zdjęcia w dalszej części artykułu...    
Więcej…
 
Rozdanie nagród w Starostwie Powiatowym w Oławie Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

Zdjęcie0018

20 grudnia 2010r. w Starostwie Powiatowym w Oławie odbyło się uroczyste rozdanie nagród dla uczniów szkół gimnazjalnych, którzy brali udział w Konkursie Bożonarodzeniowym. Prace były oceniane w kategoriach: kartka świąteczna, stroik, ozdoby świąteczne.

 

Więcej…
 
Modernizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Oławie – w ramach programu „Nauka jest dla każdego – my tez jesteśmy przyszłością świata”. Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   
Starostwo Powiatowe w Oławie w lipcu 2010 r. przystąpiło do ogłoszonego przez MEN otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: "Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) oraz poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych i efektywności pomocy terapeutycznej i resocjalizacyjnej dla nieletnich".  Warunkiem otrzymania dotacji z MEN było rozszerzenie działalności placówki o dodatkowe miejsca dla wychowanków oraz wkład własny Starostwa Powiatowego w wysokości 15 %  realizowanych działań.
Więcej…
 
Wigilia w MOS 2010 Drukuj Email
Wpisany przez: Ewa Wieczorek   
Dnia 21.12.2010r. w MOS Oława odbyła się uroczysta kolacja wigilijna, a święty Mikołaj rozdał prezenty. Mimo dość specyficznych warunków, związanych z remontem placówki - atmosfera jak co roku była rewelacyjna.  
Więcej…
 
Spływ kajakami Drukuj Email
Wpisany przez: Katarzyna Kuncewicz - Sośnicka   
kajaki2Spływ kajakowy zorganizowany ze środków programu wyrównywania szans
edukacyjnych dla młodzieży powiatu oławskiego, pt. „Wspinaj się po własny sukces”.
Więcej…
 
Piesza pielgrzymka do Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy Drukuj Email
Wpisany przez: Marek Bronowicki   
Dnia 16.10.2010r. o godz. 6:00 z Wrocławia wyszła pielgrzymka, a wraz z nią 12 wychowanków MOS Oława - pod opieką Pana Marka Bronowickiego. 
Uczestniczyliśmy w rekolekcjach w drodze, modlitwie różańcowej, koronce do Miłosierdzia Bożego - dla chętnych - sakrament pokuty i pojednania. Wspólna msza św. w Trzebnicy o godz. 17:30 dla 10 000 wiernych. 
Powrót do MOS o godz. 21:30. Wychowankowie MOS Oława już 9 raz uczestniczyli w Pieszej Pilegrzymce do Sanktuarium św. Jadwigi.
Zdjęcia z pielgrzymki w dalszej części artykułu...
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 następna > ostatnia >>

Strona 33 z 34

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, zobacz politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony