Zespół Placówek
Resocjalizacyjno -
Socjoterapeutycznych
w Oławie
Ks. F. Kutrowskiego 31A
55-200 Oława
Tel/fax: 0-71 31 33 744
e-mail: zprs@mos.olawa.pl

Drodzy rodzice i opiekunowie wychowanków MOS Drukuj Email

Od dzisiaj Państwa syn (podopieczny) jest wychowankiem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie. Kadra placówki dołoży wszelkich starań aby czuł się on tutaj dobrze, ale pamiętajcie, to Wy, nadal jesteście odpowiedzialni za postępowanie Waszego dziecka.

Od teraz naszym wspólnym celem staje się jego wszechstronny rozwój i przygotowanie do życia w społeczeństwie. Chcąc pomóc Wam odnaleźć się w nowej sytuacji i dobrze pełnić funkcję Rodzica - Opiekuna przygotowaliśmy kilka niezbędnych informacji.

 

PRZEPUSTKI

- Przez pierwsze cztery tygodnie chłopiec będzie przebywał   w placówce, otoczony opieką wychowawców i innych pracowników. Jeśli jego zachowanie nie będzie sprawiało problemów, to za zgodą dyrektora  ZPR-S, pojedzie na przepustkę do domu rodzinnego.

- Na pierwszą przepustkę jesteście Państwo zobowiązani przyjechać po syna do placówki. Na kolejne, jeśli wyrazicie zgodę, będzie mógł jeździć on sam.

- Zawsze sprawdzajcie czy syn ma przy sobie przepustkę i legitymację, bo może uciekł z placówki lub je zgubił. W takim przypadku prosimy o kontakt z nami.

- Uważnie czytajcie przepustki – na jaki okres jest ona wystawiona, o której godzinie dziecko ma stawić się z powrotem w placówce, czy są tam dodatkowe informacje od pedagogów lub nauczycieli, jaka jest kwota otrzymanych z depozytu pieniędzy. Koniecznie sprawdźcie czy syn dotarł do domu we właściwym czasie. Jeśli się spóźnił – zapytajcie o przyczynę, a gdy nie będzie potrafił wytłumaczyć dlaczego się spóźnił poinformujcie nas o tym. 

- Zawsze podpisujcie przepustkę!

- Informujcie nas o zachowaniu syna w domu podczas urlopowania! Możecie Państwo zamieścić takie informacje na przepustce albo zadzwonić do placówki.

- Wszelkich informacji na temat przepustek udziela pedagog.

 PAMIĘTAJCIE PAŃSTWO

 

Wychowankom nie wolno:

- posiadać przy sobie własnych telefonów komórkowych, ładowarek oraz niektórych sprzętów elektronicznych

- posiadać i spożywać: różnego typu używek w tym kawy, napoi energetycznych lub typu cola, środków zmieniających świadomość, np. papierosy, alkohol, środki psychoaktywne – narkotyki, zapalniczek, gazu do zapalniczek, zapałek, przyborów toaletowych w aerozolu, klei, rozpuszczalników, lekarstw oraz ostrych i niebezpiecznych przedmiotów

- wymieniać, pożyczać oraz handlować rzeczami osobistymi, a także posiadać cennych przedmiotów

przebywać w domu na zwolnieniu lekarskim bez zgody dyrektora placówki

 

- Zwróćcie więc Państwo uwagę na przywożone przez syna rzeczy.

 

- Jesteście zobowiązani do niezwłocznego informowania o stanie zdrowia syna w sytuacji złego samopoczucia podczas pobytu w domu oraz wizyty u lekarza.

 

- Zgodnie z ustawą z dnia 26.01.1982r. (Karta Nauczyciela) przyznaje się pracującym w Placówce nauczycielom status funkcjonariusza publicznego (art. 63 ust. 1). W konsekwencji oznacza to, że pracująca w ośrodku kadra pedagogiczna jest objęta ochroną, w związku z tym nauczyciel jest uprawniony do korzystania z niej podczas i w związku z pełnieniem swoich obowiązków.

 

Wychowankowie powinni:

- mieć zabezpieczoną odpowiednią kwotę pieniędzy pozwalającą na przejazd z i do miejsca zamieszkania

- korzystać z ustawowej ulgi na przejazd w wysokości 37%

- przy przyjmowaniu z przepustki oddawać do depozytu: pieniądze, legitymacje, telefon komórkowy, klucze itp.

 

 

Na bieżąco wyjaśniajcie wszystkie wątpliwości. Nie zatajcie Państwo prawdy. Dzielcie się swoimi uwagami i spostrzeżeniami w trosce o dobro dziecka i udana współpracę.

 

Prosimy Państwa o zaufanie.

 

PRACA W DOMU:

Jeśli oczekujecie Państwo zmiany w postępowaniu syna, musicie wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu całej rodziny. Nie spodziewajcie się, że dziecko będzie robić coś czego Wy sami nie robicie. Sam pobyt chłopca w placówce nie wystarczy.

 

Rozmawiajcie z dzieckiem! Zwróćcie uwagę na to sposób w jaki rozmawiacie. Dbajcie o kulturę słowa, nie krzyczcie, nie podnoście głosu, słuchajcie się wzajemnie. 

 

Traktujcie syna jak swoje dziecko a nie osobę dorosłą, czy partnera. Nie obarczajcie i nie oczekujcie rozwiązania osobistych problemów przez Wasze dziecko. Nie o wszystkich rzeczach powinno ono wiedzieć. Nie kłóćcie się przy nim, nie spożywajcie przy nim alkoholu i nie palcie papierosów.

 

Wyznaczcie jasne zasady obowiązujące w domu i wszyscy ich przestrzegajcie.

Ustalcie obowiązki poszczególnych członków rodziny i rozliczajcie ich z nich.

 

Spędzajcie czas razem, a nie obok siebie. 

 

Dbajcie o zdrowy styl życia – odżywianie, higienę, aktywność ruchową.

 

Ustalcie także szczegóły i zasady związane z pobytem dziecka poza domem – godziny powrotu, informowanie z kim i gdzie syn przebywa.

 

Bądźcie konsekwentni, to klucz do sukcesu

 

Powyższe wskazówki pomogą w procesie resocjalizacyjnym Państwa dziecka. 

Pamiętajcie, że tylko uczciwa współpraca pomiędzy rodzicami/opiekunami a pracownikami placówki pozwoli właściwie diagnozować problemy w funkcjonowaniu dziecka i stosować odpowiednie rozwiązania.

 

Kontakt z dzieckiem i placówką

W celu zwiększenia Państwa komfortu w kontaktach z dziećmi, od 01.09.2016r. obowiązywać będą nowe ustalenia dotyczące terminów i godzin rozmów telefonicznych z dziećmi! Możecie Państwo porozmawiać z dzieckiem:

- od poniedziałku do piątku w godzinach: od zakończenia zajęć edukacyjnych do godziny 21.00 (z pominięciem zajęć nauki własnej, zajęć programowych, wyjść na posiłki czy poza teren budynku)

- w weekendy bez ograniczeń, jednak nie później niż do godz. 21.00 (z pominięciem obowiązkowych zajęć grupowych, wyjść na posiłki czy poza tern budynku) pod nr telefonu kom. 502 772 265.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość, gdyż nie zawsze uda się Państwu skontaktować z dzieckiem w wyżej wyznaczonych godzinach, z uwagi na plan dnia i jego doraźne zmiany (np. przedłużające się zajęcia lub pobyt wychowanków poza budynkiem)

Dodatkowo wychowankowie:

- grupy I w każdy wtorek

- grupy II w każdą środę

- grupy III w każdy czwartek

będą mieli możliwość skontaktowania się z Państwem telefonicznie. Prosimy również aby prowadzone przez Państwa rozmowy nie były zbyt długie, gdyż w placówce przebywa 24 wychowanków i każdy z nich chciałby mieć możliwość choćby krótkiej rozmowy z najbliższymi. Nie obarczajcie Państwo również swoich dzieci problemami i trudnymi dla nich informacjami, na które nie mogą mieć wpływu z uwagi na pobyt w placówce. Takie sytuacje powodują u wychowanków stany obniżonego nastroju, napięcia czy nawet agresji.

W przypadku konieczności przekazania trudnych informacji prosimy najpierw o kontakt z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem! Udzielimy Państwu wsparcia i pomocy w przygotowaniu dziecka na przyjęcie informacji.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy umożliwienia wychowankowi rozmowy lub widzenia z rodzicem/opiekunem w przypadku stwierdzenia, że osoba ta może być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. O takich sytuacjach informujemy Sąd Rodzinny.

Zachęcamy również do kontaktów telefonicznych z pedagogiem i psychologiem pod nr telefonu 71-313-37-44 wew. 25 lub 505 302 560 oraz osobistych w trakcie odwiedzin dziecka w Ośrodku.

 

 

                                                                                                            Kadra Pedagogiczna

                                                                                                            Zespołu Placówek

                                                                           Resocjalizacyjno–Socjoterapeutycznych

w Oławie

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, zobacz politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony