Zespół Placówek
Resocjalizacyjno -
Socjoterapeutycznych
w Oławie
Ks. F. Kutrowskiego 31A
55-200 Oława
Tel/fax: 0-71 31 33 744
e-mail: zprs@mos.olawa.pl

Modernizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Oławie – w ramach programu „Nauka jest dla każdego – my tez jesteśmy przyszłością świata”. Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   
Starostwo Powiatowe w Oławie w lipcu 2010 r. przystąpiło do ogłoszonego przez MEN otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: "Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) oraz poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych i efektywności pomocy terapeutycznej i resocjalizacyjnej dla nieletnich".  Warunkiem otrzymania dotacji z MEN było rozszerzenie działalności placówki o dodatkowe miejsca dla wychowanków oraz wkład własny Starostwa Powiatowego w wysokości 15 %  realizowanych działań.  
Zaplanowane działania ujęte w przygotowanym kosztorysie do programu pod nazwą „Nauka dla każdego – my też jesteśmy przyszłością świata” obejmowały szeroki zakres robót remontowych w placówce, nowe wyposażenie pomieszczeń, organizację zajęć dla wychowanków, szkolenia dla kadry. Wniosek przygotowano na kwotę niespełna 500 000 zł.

 

W dniu 21.07 2010 r. Ministerstwo ogłosiło zestawienie ofert jakie wpłynęły w ramach konkursu wraz z wynikami oceny formalnej, a następnie informację o przyznanych środkach na realizacje zadania. MOS w Oławie uzyskał 65 pkt (pozostałe oferty oceniono od 76 do 24 punktów) i uplasował się na 11 miejscu na 29 wniosków rozpatrzonych pozytywnie. Placówka otrzymała dotację w wysokości 264 693 zł. Jak się okazało były to trzecie co do wielkości przyzna środki finansowe. Wyprzedził nas jedynie Powiat Jeleniogórski i Bełchatowski. Wkład własny Powiatu Oławskiego wyniósł 46.711 zł.

W ramach zatwierdzonego kosztorysu i harmonogramu działań Ministerstwo przyznało środki na :
 - wymianę 44 okien wraz z parapetami (zastąpiły je okna z PCV)
 - wymianę wszystkich drzwi w pomieszczeniach placówki
 - remont 12 pomieszczeń na II piętrze budynku (dotąd nie użytkowanym) – będą one przeznaczone na pokoje sypialne i świetlice dla nowopowstałej grupy. Ściany pomieszczeń zostały wygładzone i pomalowane, naprawiono posadzki i pokryto je wykładzinami z tworzyw sztucznych
 - modernizację oświetlenia w pomieszczeniach i korytarzu II pietra oraz kompleksach sanitarnych
 - gruntowny remont kompleksów sanitarnych na trzech piętrach wraz z przyległymi pomieszczeniami gospodarczymi – zerwano stare płytki, ułożono nowe kafle na ścianach i podłogach, wyremontowano toalety i natryski oraz umywalnie, zmodernizowano instalację sanitarną (wymieniono piony kanalizacyjne, instalację ciepłej i zimnej wody)


W ramach przedsięwzięcia zakupiono również wyposażenie do:

- 3 klas lekcyjnych  (ławki , krzesła, szafy, regały, tablice, firanki),

- sali telewizyjnej (narożniki, telewizor, kino domowe, dekoder Canal +),

- 3 świetlic grupowych i jednej pracowni modelarskiej (stoły, krzesła, szafy, tablice),

- 6 pokoi sypialnych (tapczany, szafy, szafki, krzesła, stoliki)

- siłowni (sprzęt siłowy typu Atlas, wioślarz, materace).

Ponadto zakupiono podręczniki dla wychowanków, sprzęt biwakowy, a jeden z nauczycieli ukończył szkolenie EEG Biofeedback.

 

Dobiegły już końca prace budowlano-instalacyjne – w ogłoszonym przetargu wyłoniono firmę Józefa Frączek z Oławy . Koszt remontu to ponad 194 000 zł. Dzięki modernizacji zagospodarowano II piętro budynku byłego internatu ZSP nr 1,  a MOS zwiększył ilość miejsc dla wychowanków o dodatkową grupę. Znacząco poprawiły się warunki, w których przebywają podopieczni placówki.

 

Dyrektor placówki bardzo dziękuje Starostwu Powiatowemu w Oławie za pozyskanie tak dużych środków. Szczególne podziękowania kieruję do pracowników Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia , a zwłaszcza do Pani naczelnik mgr Małgorzaty Łagowskiej, która przygotowywała wniosek i czuwała nad jego realizacją wspierając placówkę na każdym etapie działań.

 

Więcej można przeczytać na stronie Powiatu Oławskiego 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, zobacz politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony