Zespół Placówek
Resocjalizacyjno -
Socjoterapeutycznych
w Oławie
Ks. F. Kutrowskiego 31A
55-200 Oława
Tel/fax: 0-71 31 33 744
e-mail: zprs@mos.olawa.pl

Przyjęcie dziecka Drukuj Email

Skierowania-i-dokumenty-baner-3

Wychowankowie przyjmowani są do placówki na podstawie poniższych rodzajów skierowań:

- do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii – MOS

- wewnętrzne – na podstawie atr.71b uoso na wniosek rodzica poprzez skierowanie Starosty właściwego dla miejsca zamieszkania wychowanka.

- do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - MOW

- centralne poprzez ORE (Ośrodek Rozwoju Edukacji) 

- oraz na postawie postanowienia Sądu o zastosowaniu środka wychowawczego w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym

Dokumenty niezbędne do przyjęcia dziecka do MOS (w nawiasie instytucje odpowiedzialne na wystawienie stosownego dokumentu) :

- skierowanie właściwego Starosty Oławskiego (Powiat Oławski – tel. 0 71 301 15 68 , 55 – 200 Oława, ul. 1 Maja 1, pok. 315, IIIp, BIP Starostwa Powiatowego

- wniosek rodzica,

- posiadane opinie psychologiczno – pedagogiczne (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna)

- odpis aktu urodzenia (Urząd Stanu Cywilnego)

- potwierdzenie zameldowania na pobyt stały (Urząd Miasta, Gminy, Biuro Meldunkowe)

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) 

- inne orzeczenia - jeśli zostały wydane

- dokumentacja zdrowotna, w tym zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pobytu w MOS i chorobach przewlekłych (lekarz rodzinny) wraz z informacją od lekarza o przyjmowanych lekach

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia psychicznego i aplikowanych lekach - w przypadku kontaktu ze specjalistą

- wypisy ze szpitala - w przypadku pobytu w placówkach leczniczych

- dokumentacja szkolna, w tym ostatnie świadectwo szkolne

- aktualny wykaz ocen i frekwencji (dotyczy przyjęcia w trakcie roku szkolnego)

Zobacz również: procedura przyjęcia dziecka do MOS Oława na wniosek rodzica/opiekuna prawnego.

Podczas przyjęcia Waszego syna/podopiecznego do naszej placówki, zostaniecie Państwo poproszeni o wypełnienie stosownych oświadczeń, zgód i ankiet oraz wniosku o urlopowanie.

Z doświadczenia wiemy, że niektóre z pojawiających się w ankietach pytań przysparzają Państwu problemów i wymagają dłuższego zastanowienia, dlatego jeśli macie Państwo taką możliwość, prosimy o wcześniejsze ich wypełnienie.

Zdecydowanie przyspieszy to przyjęcie nieletniego.

Wzory dokumentów niezbędnych przy przyjęciu dziecka znajdują się na nowej stronie placówki.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, zobacz politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony