Zespół Placówek
Resocjalizacyjno -
Socjoterapeutycznych
w Oławie
Ks. F. Kutrowskiego 31A
55-200 Oława
Tel/fax: 0-71 31 33 744
e-mail: zprs@mos.olawa.pl

Aktualności
Kalendarz zmian do wakacji 2020 Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz zmian w bieżącym roku szkolnym (do wakacji 2020). Informacje dostępne w pliku PDF oraz na grafikach. 

 pdflogo 1Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji

 

 

 

 
Jak się uczyć? Część pierwsza. Drukuj Email
Wpisany przez: Paweł Kałużny   

jaksieuczyc thumbUczenie się to czynność, która przez większość nie jest lubiana. Jeżeli już się tak zdarzy, to z reguły w takiej sytuacji, kiedy przyswajana wiedza jest przedmiotem pasji i zainteresowania. Mamy więc problem, bo jakby nie było, uczyć się trzeba. Od najmłodszych lat wszyscy jesteśmy zachęcani lub zmuszani do tego, żeby przyswajać nowe wiadomości. Czy możemy coś zrobić, żeby choć w części proces ten był przyjemny? Na szczęście tak. Mając wpływ na kilka czynników możemy spowodować, że uczenie się będzie nie tylko przyjemniejsze, ale i skuteczniejsze. Kiedy przejmiemy kontrolę nad kilkoma elementami spowodujemy, że czas, który poświecimy na naukę będzie krótszy, a osiągnięte rezultaty lepsze. Nad czym więc musimy zapanować?

Więcej…
 
Jak się uczyć? Część druga. Drukuj Email
Wpisany przez: Paweł Kałużny   

Zmiana nastawienia do uczenia się to niejedyny sposób, aby stało się ono przyjemniejsze. Ważne jest też miejsce, w którym się uczymy. Trudno jest się uczyć w otoczeniu, które jest przytłaczające, nieprzyjemne, czy też nieuporządkowane. Z reguły tam, gdzie panuje bałagan trudno jest się uczyć, gdyż będzie od dekoncentrował i odciągał naszą uwagę. Dlatego tak ważne jest, aby przed nauką tak uporządkować swoją przestrzeń, żeby była ona miła dla oka i przytulna. W tym kontekście ważne jest również uwolnienie się od wszelkich rozpraszaczy typu komputer, telefon komórkowy, konsola do gier, pilot do telewizora itd. Należy je schować i zapomnieć o ich istnieniu, oczywiście przynajmniej na czas nauki.

Więcej…
 
Jak się uczyć? Część trzecia. Drukuj Email
Wpisany przez: Paweł Kałużny   

Ostatnie wskazówki związane z podniesieniem efektywności uczenia się dotyczą m.in. systematyczności. To, co generuje problemy z przyswajaniem wiedzy oraz narastający stres to odkładanie nauki na później i tzw. zbieranie się materiału, który i tak trzeba przyswoić. Systematyczne uczenie się, partiami, daje lepsze efekty. Możliwości naszego umysłu są duże, ale również i on, przy intensywniejszej pracy, ma prawo zwolnić obroty i poczuć się zmęczony. Oszczędzimy mu tego, gdy będziemy uczyć się regularnie, przyswajając etapami porcje materiału. Warto ponadto pamiętać, że materiał należy powtarzać, niekiedy nawet kilkukrotnie, w pewnych odstępach czasu. Dla przykładu: ucząc się wieczorem warto dany temat powtórzyć następnego dnia rano - takie odświeżanie informacji pozwala w pełni je utrwalić.

Więcej…
 
KOMUNIKAT NR 8 Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

Od 25 maja 2020 r. placówka oferuje konsultacje dla uczniów. Nauczyciele będą spotykać się z uczniami indywidulnie lub w małych grupach na terenie placówki. Spotkania będą organizowane na Państwa życzenie w dogodnych godzinach. W tej sprawie proszę o bezpośredni kontakt z nauczycielem drogą mailową bądź poprzez Classroom.

Ponadto w czasie spotkania obowiązują następujące zasady :

- na spotkania mogą stawiać się tylko uczniowie zdrowi (prosimy o wykonanie pomiaru temperatury przed udaniem się na spotkanie);

- jeżeli ktoś z domowników odbywa kwarantannę, to spotkanie możliwe jest dopiero po jej zakończeniu;

- przed wejściem na teren placówki uczeń powinien zdezynfekować ręce (środki do dezynfekcji są dostępne przy drzwiach);

- uczeń powinien posiadać maseczkę.

 
KOMUNIKAT NR 7 Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

Szanowni Państwo w dn. 15.05.2020 r. o godz. 11.30 odbędzie się zespół wychowawczy (zespół ds. planowania i koordynowania udzielania uczniom pomocy psychologiczne pedagogicznej) w MOS. Zespół odbędzie się w formie on – line (wideokonferencja). Aby wziąć udział w spotkaniu prosimy o przesłanie informacji o chęci uczestnictwa na adres poczty placówki – osw.olawa@interia.pl lub zprs@mos.olawa.pl . Wymagania niezbędne: zainstalowana aplikacja Google Meet (https://meet.google.com/)

 
KOMUNIKAT NR 6 Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Od dziś czyli od 04 maja 2020 r. wszyscy nasi uczniowie są już objęci kształceniem na odległość. Nawet Ci którzy nadal przebywają w placówce. W związku z tym chłopców obowiązuje plan lekcji jaki obowiązywał przed wyjazdem do domów. Zmieniły się też godziny konsultacji dla Państwa i Uczniów. Gorąco zachęcam do kontaktów w nauczycielami i korzystania z takiej formy zasięgania informacji. Gratuluję wszystkim , którzy systematycznie zdobywają bardzo dobre oceny – nauczyciele doceniają  aktywność uczniów i poprawność wykonywanych zadań, które wychowankowie przesyłają nauczycielom w ustalonej formie.

Więcej…
 
Informacja MEN Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Dodatkowo opublikowaliśmy dziś harmonogram egzaminów.

Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

Więcej…
 
Jak TY możesz pomóc w walce z COVID - 19? Drukuj Email
Wpisany przez: Paweł Kałużny   

Na początku kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), obchodzony był Światowy Dzień Zdrowia. Na tę okazję wybierany jest temat przewodni, który w tym roku brzmiał: "Wsparcie pielęgniarek i położnych". Wybór ten nie był nieprzypadkowy. Rok 2020 jest Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej w związku z 200. rocznicą urodzin twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale. Dodatkowo, ostatnie wydarzenia związane z epidemią koronawirusa nadają Dniu Zdrowia jeszcze bardziej wyjątkowego znaczenia.

Więcej…
 
Jak zachować zdrowie psychiczne w czasie epidemii koronawirusa? Drukuj Email
Wpisany przez: Ksenia Gil   

Sytuacja w której się aktualnie znajdujemy wiąże się z przeżywaniem złości, napięcia, smutku i lęku. Z dnia na dzień musieliśmy zmienić przyzwyczajenia i zburzyć rytm dnia, który wyznaczał naszą codzienność. Cierpimy z powodu oddzielenia od rodziny i przyjaciół, lęku o zdrowie swoje i innych osób. Nasza psychika jest w związku z tym wystawiona na ekstremalne napięcie. Co robić żeby poradzić sobie z targającymi nami emocjami i przejść przez okres kwarantanny bez uszczerbku na zdrowiu psychicznym?

Więcej…
 
KOMUNIKAT NR 5 Drukuj Email
Wpisany przez: Wojciech Furgała   

Konunikat skierowany jest głównie do wychowanków. Rodziców i opiekunów prosimy o zapoznanie się z nim.

 pdflogo 1KOMUNIKAT NR 5 - informacja dla wychowanków

 
KOMUNIKAT NR 4 Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

Szanowni Rodzice, Opiekunowie, Drodzy Uczniowie!

Cieszy nas, że wszyscy uczniowie poprawnie zalogowali się i korzystają już z kształcenia na odległość. Nauczyciele otrzymują już pierwsze odrobione zadania domowe. Część chłoców jest już aktywna w Clasroomie. Potwierdzają swoje działania, rozmawiają z nauczycielami. Zapewne wkrótce pojawią się pierwsze oceny.

Przewidzieliśmy dla Państwa – rodziców, opiekunów i uczniów, cotygodniowe konsultacje. Każdy z nauczycieli będzie dostępny w wybranym dniu i konkretnych godzinach. Dbajcie Państwo o to, aby uczniowie zapisywali się na wszystkie przedmioty i wykonywali przewidziane dla nich zadania..

pdflogo 1Plan konsultacji dla uczniów i rodziców w kształceniu zdalnym

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy zdrowia! Serdecznie pozdrawiam W imieniu Kadry Pedagogicznej Małgorzata Mrozińska – dyrektor ZPR-S w Oławie

wielkanoc

 
KOMUNIKAT NR 3 Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

Drodzy Rodzice , Opiekunowie wychowanków MOS - prosimy o przeczytanie Komunikatu NR 3 (informacji dla rodziców i opiekunów oraz informacji dla wychowanków), a także informacji wynikającej z obowiązku informacyjnego. 

Drodzy wychowankowie MOS - prosimy o przeczytanie informacji przygotowanej dla Was. 

pdflogo 1KOMUNIKAT NR 3 dla RODZICÓW I OPIEKUNÓW WYCHOIWANKÓW MOS OŁAWA

 

pdflogo 1KOMUNIKAT NR 3 dla WYCHOWANKÓW MOS OŁAWA

 

pdflogo 1OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Z OPISEM SPOSOBU PROWADZENIA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

 
Informacja dla rodziców opiekunów wychowanków MOW Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

Szanowni Państwo.

W przypadku problemów z połączeniem telefonicznym na numer stacjonarny 71 31 33 744 bardzo prosimy o kontakt mailowy na adres:

osw.olawa@interia.pl 

Na pewno najpóźniej w następnym dniu roboczym oddzwonimy.

W ostatnim czasie wykonujemy wiele telefonów do uczniów z MOS (i odwrotnie) i bywa , że kontakt telefoniczny z nami może być utrudniony. Ponadto pedagog z MOW i psycholog z MOS pracują naprzemiennie jednak w zwiększonym w wymiarze godzin. Są dostępni codziennie w godz.8 -14, a czasem nawet dłużej – 505 302 560

Nadal aktualny jest telefon pod którym dostępni są wychowawcy i Państwa dzieci w godzinach popołudniowych (po lekcjach) - 505 302 860

Prosimy także, aby w wysyłanych do dzieci paczkach nie było produktów o krótkim terminie spożycia oraz domowych wyrobów. Paczki dostarczane są obecnie z opóźnieniem.

Dziękuję za wyrozumiałość i cierpliwość.

 
KOMUNIKAT NR 1 Drukuj Email
Wpisany przez: Wojciech Furgała   

Drodzy rodzice, opiekunowie i wychowankowie. W ramach przygotowania do rozpoczęcia nauczania zdalnego, przedstawiamy instrukcję logowania się na skrzynkę pocztową dla wychowanków naszej placówki, którzy będą korzystać z nauczania zdalnego. Poniżej instrukcja w formie opisowej, jak i krótkiego filmu

 

 pdflogo 1Instrukcja logowania na skrzynkę pocztową dla uczniów

 

 
KOMUNIKAT NR 2 Drukuj Email
Wpisany przez: Wojciech Furgała   

Witam serdecznie wszystkich rodziców i uczniów MOS.

W związku z planowanym rozpoczęciem kształcenia na odległość bardzo prosimy o przesłanie na adres mailowy placówki osw.olawa@interia.pl informacji:

1. Aktualny numer telefonu i e - mail rodzica

2. Aktualny numer telefonu i e-mail ucznia

3. Czy uczeń ma dostęp do komputera z Internetem

4. Czy uczeń ma dostęp w swoim telefonie do Internetu

5. Czy rodzic ma dostęp w swoim telefonie do Internetu

Na pytanie nr 3,4 i 5 wystarczy odpowiedzieć tak lub nie.

Na podany adres rodzica zostanie przesłane hasło do logowania, o którym mowa w komunikacie 1.

Dziś zalogowany jest już pierwszy uczeń. Dziękuję zarówno jemu, jak i jego mamie za szybkie działania.

Pozdrawiam wszystkich Państwa i proszę o śledzenie naszych komunikatów.

 
Nie daj się przesileniu Drukuj Email
Wpisany przez: Paweł Kałużny   

wiosna thumbOd przeszło tygodnia mamy nową porę roku. Przynajmniej astronomicznie, bo pogodowo zawitała na chwilę zima, nękająca nas nocnymi przymrozkami. Nie jest to rzecz niebywała, w myśl przysłowia „kwiecień plecień .....”. Taka sytuacja wpływa jednak niekorzystnie na nasze zdrowie. Skoki temperatury, ciśnienia atmosferycznego, opady deszczu i śniegu na przemian ze słoneczną pogodą. To wszystko powoduje, że nasz organizm narażony jest na rozstrój psychofizyczny.

Więcej…
 
Koronawirus - co musisz wiedzieć? Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

Prosimy wszystkich o zapoznanie się z informacjami na temat KORONAWIRUSA ze strony MINISTERSTWA ZDROWIA.

 
Informacja o KORONAWIRUSIE Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

Coronavirus, Virus, China, Outbreak, Pandemic

najczęściej objawia się gorączką (38°C), kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak ochronić się przez zakażeniem?

Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Pamiętaj !!! Jeżeli NIE odczuwasz objawów chorobowych, ALE w ciągu ostatnich 14 dni podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem lub miałeś kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem:

1. Skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

2. W miarę możliwości przez 14 dni ogranicz społeczno-zawodowe kontakty z innymi osobami.

3. Zachowaj higienę osobistą -jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).

4. Dwa razy dziennie mierz temperaturę ciała.

Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, bezzwłocznie powiadom telefonicznie o tym Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Oławie lub zgłoś się do oddziału obserwacyjnego zakaźnego.

Całodobowe dane teleadresowe:

Całodobowa infolinia NFZ: 800 190 590
PSSE Oława: Telefon 71 313 21 64; Telefon alarmowy: 603 313 102
Starostwo Powiatowe w Oławie: 509 794 677, 727 793 312
(dodatkowo w godzinach pracy urzędu - 71 301 15 52)

mycierak

 
Szanowni Państwo, Rodzice, Opiekunowie Wychowanków ZPR-S w Oławie Drukuj Email
Wpisany przez: Małgorzata Mrozińska   

W dniu 11.03.2020r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zawiesiło zajęcia w szkołach i placówkach oświatowych od 12.03.2020 do 25.03.2020 r. Nie dotyczy to jednak młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Taka decyzja zapewne dla Państwa jest w pełni zrozumiała. Ministerstwo zaleca aby w okresie zawieszonych zajęć w szkole unikać skupisk ludzkich, zgromadzeń, stosować zasady kwarantanny domowej. Jak podkreślano - to nie jest czas dodatkowych ferii.

Ministerstwo wyłączając nasze placówki z katalogu szkół w których zawieszono naukę tłumaczy : Czy oznacza to że rodzic ma obowiązek posłać dziecko na zajęcia?

Nie. Decyzja o tym, czy posłać tam swoje dziecko, czy zostać z nim w domu – zależy wyłącznie od rodziców. Zdecydowaliśmy się nie zamykać tego typu placówek ze względu na dobro dzieci. W niektórych przypadkach dwutygodniowa przerwa w zajęciach może odbić się negatywnie na efektach terapii czy rehabilitacji. Możliwość decyzji przez rodzica o obecności ucznia nie dotyczy jedynie sytuacji, gdy w ośrodku wychowawczym wychowankowie umieszczeni na podstawie postanowienia  sądu, i tylko sąd mógłby zdecydować o zabraniu wychowanka z placówki.” (źródło)

W związku z powyższym, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa dzieci/podopiecznych,  tym samym i Państwa, Państwa bliskich i rodzin, w szczególności zaś osób starszych , a także pracowników ZPR-S  proponuję wtrzymać urlopowanie nieletnich i odwiedziny w placówce.  Mam nadzieję, że w pełni podzielają i rozumieją Państwo takie stanowisko. Kieruję się głownie tym, że nasi podopieczni pochodzą z różnych zakątków Polski . Udając się na przepustki najczęściej korzystają z transportu publicznego. Czasem jest to związane z przesiadkami. Nasi wychowankowie mają tez słoności do zachowań ryzykownych, a niektórzy mogli by mieć trudności z dwutygodniowym pobytem w domu i zastosowaniem zasad kwarantanny domowej. Część z Państwa pracuje , zatem utrudniony by był ciągły i odpowiedzialny sposób sprawowania pełnego nadzoru nad swoimi dziećmi.

Wiadomym już jest, że to szczególnie dzieci i młodzi ludzie są nośnikami wirusa, sami natomiast na ogół w sposób lekki przechodzą zachorowanie. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja osób starszych lub schorowanych. Dla nich wirus ten może stanowić nawet zagrożenie śmiertelne.

Proszę śledzić na bieżąco nasze informacje. Zalecam też Państwu, aby kontaktować się z dziećmi telefonicznie. Proszę nas wesprzeć w naszych działaniach. Proszę tłumaczyć dzieciom jak ważne w tym momencie odpowiedzialne zachowanie wszystkich, a szczególnie nas dorosłych. Umożliwimy też Państwa dzieciom zwiększony dostęp do telefonów, tak aby to oni mogli się z Państwem kontaktować z telefonów własnych.

W placówce stosujemy wytyczne GIS. Zwiększyliśmy akcję informacyjną w stosunku do wychowanków. W przypadku jakichkolwiek zmian zostaniecie Państwo o nich bezzwłocznie poinformowani.

 

Z poważaniem: Małgorzata Mrozińska

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 38

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, zobacz politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony